Slagtekvægmarked i Horsens

Hver onsdag sælges der dyr til slagt på Horsens kvægmarked, hvor der kommer opkøbere fra 4 privatslagterier. Der handles på helt gammeldags manèr, med håndslag og dyrene vejes på en vertificeret og kalibreret vægt,  inden de køres til slagterierne.  Der afregnes i levende vægt.

04