Køb

Røde Kælvekvier med eller uden stamtavle:

Til eksport til Skotland købes kvier der skal kælve juni, juli og til d. 15. august.

Lavdrægtige SDM og RDM kvier:

Købes til eksport til Tyrkiet. Skal være insemineret fra 15/12 til

15/3. Alder ved kælvning 20-29 mdr. skal være med stamtavle.

Køer købes:

Sunde RDM, SDM, DRK samt Jersey malkekøer, fra løsdrift og bindestald, både konventionel og

økologiske.

 

Ammekøer købes:

Køer med kalv ved siden, samt drægtige køer og kvier, tyrekalve til viderefedning og

kvier til avl og  viderefedning.

Kvier af malkerace købes:

Fra kælvekvier til løbekvier og kviekalve.

Tyrekalve købes:

Tyrekalve købes til viderefedning, SDM, RDM og kødkvæg.

Købs annonce